WIDEO. Kurier Europejski miał okazję usłyszeć, co Federica Mogherini miała do powiedzenia na temat zaangażowania młodych ludzi w integrację europejską. Była wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a obecnie rektor Kolegium Europejskiego w Brugii wypowiedziała się w języku angielskim w nagraniu wideo, którego polskie tłumaczenie publikujemy poniżej.

Federica Mogherini: Niezwykle ważne jest, aby młodzi ludzie z całej Europy jaki i spoza niej, byli głęboko zaangażowani w bananie, komentowanie i tworzenie Europy i jej przyszłości.

Dlatego też bardzo popieram całą tę pracę, którą wykonujecie jako wolontariusze. Zachęcam Was byście robili jeszcze więcej.

Z mojej strony zawsze zachęcam instytucje, by coraz uważniej wsłuchiwały się w analizy, komentarze i sugestie młodych aktywistów, którym leży na sercu przyszłość naszej wspólnoty – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszych granic.

Ja sama w młodości bardzo aktywnie działałam jako wolontariuszka na rzecz integracji europejskiej, poprzez różne kampanie, NGOsy i organizacje obywatelskie. To jest naprawdę najlepszy sposób, abyście mogli mieć swój wkład w kształtowanie lepszej przyszłości, jak i teraźniejszości dla naszego kontynentu i społeczeństwa.

Gorąco Was wszystkich zachęcam i bardzo dziękuję!