Stowarzyszenie Ukrainy z EU – wzorowa “integracja bez członkostwa”?

Na koniec mamy przyjemność przeprowadzić wywiad z Mykolą Kolotylo, który pochodzi z Ukrainy i studiuje prawo w Kolegium Europejskim. Nasz rozmówca jest szczególnie zainteresowany reformami sądownictwa w ramach umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina i działa w organizacji pozarządowej specjalizującej się w tych kwestiach. Dlatego też jesteśmy bardzo wdzięczni, że zgodził się porozmawiać Więcej…

Białoruś: rosnące aspiracje demokratyczne w „ostatniej dyktaturze Europy”

Kontynuujemy nasz cykl wywiadów na temat Partnerstwa Wschodniego, tym razem przyglądając się sytuacji na Białorusi. Białoruś znalazła się w centrum uwagi mediów międzynarodowych latem ubiegłego roku, po wyborach prezydenckich. Teraz robimy krok wstecz, aby z pomocą naszych rozmówczyń – dwóch absolwentek Kolegium Europejskiego – lepiej zrozumieć miejsce Białorusi wśród krajów Więcej…

Droga ku feministycznej Europie: Europejska feministyczna polityka zagraniczna przekraczająca sferę władzy

W roku 2020 temat równouprawnienia jest bardzo obecny w debatach UE. Zobowiązanie Ursuli von der Leyen do „zwalczania dyskryminacji i promowania równości płci” (2020), jak również nowa Strategia na rzecz równouprawnienia płci zainicjowana przez komisarz Dalli, wydają się torować drogę do włączenia problematyki płci do głównego nurtu instytucji i polityki Więcej…

Polityka klimatyczna i ochrony środowiska „elektrycznym silnikiem” europejskiej integracji?

Za sprawą Europejskiego Zielonego Ładu przesunięty został obszar polityki klimatycznej i ochrony środowiska w samo serce europejskiej polityki. Jednak liczba państw członkowskich komplikuje koordynację w podejmowaniu wspólnych politycznych kroków. Jak to możliwe, że UE dopiero teraz uzgodniła wiążącą strategię na rzecz Europy neutralnej dla klimatu do 2050 roku? Pod abstrakcyjnym Więcej…

Trzydziestolecie: jaki bilans dla Grupy Wyszehradzkiej?

Grupa Wyszehradzka, nieformalne stowarzyszenie wewnątrz UE skupiające Węgry, Polskę, Czechy oraz Słowację, świętowała w lutym swoją 30. rocznicę. Jest to okazja, aby przyjrzeć się ewolucji tego partnerstwa, które zawiązano pierwotnie w celu promowania integracji owych krajów byłego bloku wschodniego w ramach struktur UE i NATO – jakie wnioski możemy wyciągnąć Więcej…

Cztery Polki na czele Unii

Od początku naszego członkostwa w Unii, Polki zasiadały na kluczowych stanowiskach i wyznaczały kierunek prac Wspólnoty. Z okazji przypadającego w tym tygodniu Dnia Kobiet, przybliżamy Wam portrety czterech Polek, które znalazły się na wysokich urzędach w Unii Europejskiej. prof. Danuta Hübner Obecna w polskiej polityce od lat 90., już wtedy Więcej…

Cztery Polki na czele Unii

Od początku naszego członkostwa w Unii Polki zasiadały na kluczowych stanowiskach i wyznaczały kierunek prac Wspólnoty. Z okazji przypadającego w tym tygodniu Dnia Kobiet, przybliżamy Wam portrety czterech Polek, które znalazły się na wysokich urzędach w Unii Europejskiej. prof. Danuta Hübner Obecna w polskiej polityce od lat 90., już wtedy Więcej…

Estoński rząd odmienia się teraz w formie żeńskiej

W wyborach parlamentarnych 3 marca 2019 roku, Estończycy obdarzyli zaufaniem przede wszystkim centroprawicową Estońską Partię Reform (ERE), która zdobyła 34 ze 101 miejsc w tallińskim parlamencie. Jednak to centrolewicowa Estońska Partia Centrum (EKE) była w stanie utworzyć rząd, tworząc koalicję ze skrajnie prawicową Estońską Konserwatywną Partią Ludową (EKRE) i prawicową Więcej…

Militarna przeszłość Kosowa na celowniku parlamentarzystów

Po wielu skandalach politycznych, zarządzenie wyborów przedterminowych przyniosło krajowi nową nadzieję. Diaspora już rezerwuje bilety lotnicze, mieszkańcy Kosowa, natchnieni nadzieją na lepsze jutro, świętują zapowiedź wyborów zaplanowanych na 14 lutego 2021 roku. Obalenie rządu w obliczu globalnego kryzysu sanitarnego Przeprowadzone w grudniu 2019 r. przedterminowe wybory parlamentarne dały przewagę Ruchowi Więcej…

Gruzja: europejska nadzieja w Kaukazie?

Po omówieniu sytuacji w Armenii, kontynuujemy nasz cykl wywiadów na temat Partnerstwa Wschodniego. Przenosimy się do innego kraju kaukaskiego, Gruzji. Mamy przyjemność porozmawiać z Iriną Mugdusi z Tbilisi. Irina ukończyła studia licencjackie z zakresu stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kaukaskim, a obecnie studiuje na wydziale Europejskich Studiów Politycznych i Zarządzania w Więcej…