„Warszawa może być liderką w zakresie działań równościowych”

W drugiej części wywiadu rozmawiamy o tym, jak z poziomu miasta można kształtować polityki równościowe. Wojciech Zajączkowski: 15 lipca ogłoszono, że Komisja Europejska wszczyna procedurę naruszeniową przeciwko Polsce i Węgrom przeciwko Polsce za strefy wolne od LGBT. Wg unijnej Strategii na rzecz równości praw osób LGBTIQ aż 47% osób z tej społeczności mieszka w dużych miastach. W związku z tym mogłoby się wydawać, że miasta powinny być bardzo zaangażowane w politykę równościową. Jednak przed 2018 Więcej…

„Fizyki i atmosfery nie obchodzi nasz PR i nasze dobre samopoczucie”

Wywiad z Markiem Szolcem, radnym m.st. Warszawy, wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska oraz ekspertem ds. polityki klimatycznej Wojciech Zajączkowski: Na ogół kiedy myśli się o polityce środowiskowej, ma się na myśli działania duże, na poziomie makro, które dzieją się na poziomie rządu bądź między państwami. Jednocześnie zapomina się o działaniach, które można podejmować na co dzień, nie tylko poprzez indywidualne wybory, ale też na poziomie polityk lokalnych. Był Pan w przeszłości aktywistą, obecnie jest Pan radnym. Więcej…

Partnerstwo Wschodnie widziane z Brukseli: ekskluzywny wywiad z Federicą Mogherini

Aby zakończyć nasz cykl poświęcony Partnerstwu Wschodniemu, mieliśmy zaszczyt porozmawiać z Federicą Mogherini, byłą Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (2014-2019), a od 2020 roku rektor Kolegium Europejskiego. Nasza rozmówczyni zgodziła się podzielić z nami swoimi osobistymi doświadczeniami, szczególnie jeśli chodzi o ostatnie, istotne zmiany w krajach Partnerstwa Wschodniego. Fryderyk Lachaise: Szanowna Pani Rektor, bardzo dziękujemy, że zgodziła się Pani podzielić z nami swoimi osobistymi doświadczeniami dotyczącymi ostatnich wydarzeń w polityce Partnerstwa Więcej…

Czy Unii potrzebny jest Gazociąg Północny?

Przepustowość Gazociągu Północnego będzie niebawem wynosić 55 mld m³ rocznie. Mowa zatem o potężnym wpływie w wielu obszarach: ekolodzy wychodzący na ulice, sankcje nowej administracji amerykańskiej oraz istniejący opór w samej Unii Europejskiej, który bynajmniej nie zmalał po zamachu na przeciwnika Kremla Aleksieja Nawalnego. Ale czy po wstrzymaniu prac zapanowałby spokój? Przegląd gospodarczych, politycznych i ekologicznych następstw tego wielomiliardowego projektu. Gazociąg, który dzieli Unię W roku 2015 rosyjski gigant gazowy Gazprom oraz szereg firm z Więcej…

Federica Mogherini do europejskiej młodzieży: „dziękuję za wasze zaangażowanie!”

WIDEO. Kurier Europejski miał okazję usłyszeć, co Federica Mogherini miała do powiedzenia na temat zaangażowania młodych ludzi w integrację europejską. Była wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a obecnie rektor Kolegium Europejskiego w Brugii wypowiedziała się w języku angielskim w nagraniu wideo, którego polskie tłumaczenie publikujemy poniżej. Federica Mogherini: Niezwykle ważne jest, aby młodzi ludzie z całej Europy jaki i spoza niej, byli głęboko zaangażowani w bananie, komentowanie i tworzenie Europy i Więcej…

Stowarzyszenie Ukrainy z EU – wzorowa “integracja bez członkostwa”?

Na koniec mamy przyjemność przeprowadzić wywiad z Mykolą Kolotylo, który pochodzi z Ukrainy i studiuje prawo w Kolegium Europejskim. Nasz rozmówca jest szczególnie zainteresowany reformami sądownictwa w ramach umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina i działa w organizacji pozarządowej specjalizującej się w tych kwestiach. Dlatego też jesteśmy bardzo wdzięczni, że zgodził się porozmawiać z nami o kluczowym kraju Partnerstwa Wschodniego. W grudniu ubiegłego roku, trzy lata po wejściu w życie umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE, prezydent Wołodymyr Więcej…

Białoruś: rosnące aspiracje demokratyczne w „ostatniej dyktaturze Europy”

Kontynuujemy nasz cykl wywiadów na temat Partnerstwa Wschodniego, tym razem przyglądając się sytuacji na Białorusi. Białoruś znalazła się w centrum uwagi mediów międzynarodowych latem ubiegłego roku, po wyborach prezydenckich. Teraz robimy krok wstecz, aby z pomocą naszych rozmówczyń – dwóch absolwentek Kolegium Europejskiego – lepiej zrozumieć miejsce Białorusi wśród krajów PW, a przede wszystkim wewnętrzną dynamikę polityczną. Bardzo dziękuję, Katsiaryno i E.M. [1], że zgodziłyście się udzielić nam wywiadu na temat sytuacji w Waszym kraju Więcej…

Droga ku feministycznej Europie: Europejska feministyczna polityka zagraniczna przekraczająca sferę władzy

W roku 2020 temat równouprawnienia jest bardzo obecny w debatach UE. Zobowiązanie Ursuli von der Leyen do „zwalczania dyskryminacji i promowania równości płci” (2020), jak również nowa Strategia na rzecz równouprawnienia płci zainicjowana przez komisarz Dalli, wydają się torować drogę do włączenia problematyki płci do głównego nurtu instytucji i polityki UE. Kwestia równouprawnienia jest również kluczowa w dyskusji na temat roli UE jako aktora na scenie globalnej. W sierpniu ubiegłego roku Ernest Urtasun i Hannah Więcej…

Polityka klimatyczna i ochrony środowiska „elektrycznym silnikiem” europejskiej integracji?

Za sprawą Europejskiego Zielonego Ładu przesunięty został obszar polityki klimatycznej i ochrony środowiska w samo serce europejskiej polityki. Jednak liczba państw członkowskich komplikuje koordynację w podejmowaniu wspólnych politycznych kroków. Jak to możliwe, że UE dopiero teraz uzgodniła wiążącą strategię na rzecz Europy neutralnej dla klimatu do 2050 roku? Pod abstrakcyjnym pojęciem integracji europejskiej kryją się złożone i dynamiczne procesy. „Integracja” opisuje pogłębiającą się współpracę między państwami i regionami. W przeciwieństwie do procesów kooperacyjnych w procesach Więcej…

Trzydziestolecie: jaki bilans dla Grupy Wyszehradzkiej?

Grupa Wyszehradzka, nieformalne stowarzyszenie wewnątrz UE skupiające Węgry, Polskę, Czechy oraz Słowację, świętowała w lutym swoją 30. rocznicę. Jest to okazja, aby przyjrzeć się ewolucji tego partnerstwa, które zawiązano pierwotnie w celu promowania integracji owych krajów byłego bloku wschodniego w ramach struktur UE i NATO – jakie wnioski możemy wyciągnąć 30 lat później z funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej? Czy udaje się jej realizować jeden wspólny projekt i dążyć do osiągania wspólnych celów? Po Brexicie, czy cztery Więcej…