Zaangażowani na rzecz Europy

Unia Europejska jest projektem pokoju i solidarności. Łączymy nasze możliwości i atuty, aby wspólnie zbudować silną i demokratyczną Europę. Jak zamienić ten pomysł w rzeczywistość?

Rozwiązanie jest polityczne, jest też obywatelskie. Młodzi Europejczycy pracują na całym kontynencie, aby posunąć Unię naprzód. Promujemy przejrzyste i demokratyczne jej funkcjonowanie, które byłoby bliższe obywatelom. Jako aktywiści w terenie, informujemy o projekcie europejskim i pobudzamy zainteresowanie jego przyszłością.

Czy rozpoznajesz siebie w tych wartościach?

Zapraszamy do przyłączenia się do naszej społeczności. To pokolenie aktywistów, obecnych na całym kontynencie, aby ożywić federalistyczną wizję zjednoczonej Europy na swoim terytorium.

Możesz dołączyć do nas tutajwypełniając krótki formularz. Opłata członkowska wynosi 25 zł, które przeznaczone są na organizowanie projektów i rozwijanie stowarzyszenia w Polsce.

Do stowarzyszenia może dołączyć każda osoba w wieku poniżej 35 lat, chcąca się zaangażować w kontynuowanie projektu europejskiego i podzielająca nasze wartości.

Osobiście skontaktujemy się z każdym nowym członkiem w celu wprowadzenia jej/jego w życie stowarzyszenia i poznania jej/jego zainteresowań.