Młodzi Europejscy Federaliści w Polsce i w Europie

Młodzi Europejscy Federaliści to stowarzyszenie zrzeszające młodych ludzi zaangażowanych w przyszłość Europy i demokracji. Reprezentujemy młodzieżowy ruch federalistów, który dąży to silniejszej integracji w Unii Europejskiej i poszanowania wartości demokratycznych przez kraje członkowskie i instytucje europejskie.

Nasza przyszłość leży w bardziej zintegrowanej Europie, bliższej swoim obywatelom. To do naszego pokolenia należy zaproponowanie nowej wizji integracji europejskiej. Nasze stowarzyszenie wektorem informowania i ostrzegania społeczeństwa. Jest to również wyjątkowe miejsce do wymiany poglądów i dyskusji dla jego członków.

Dzięki przynależności międzynarodowej organizacji JEF Europe (Young European Federalists), nasi członkowie mają możliwość poznać młodych aktywistów zaangażowanych w obronę podobnych wartości w całej Europie. Jest to również niepowtarzalna szansa na udział w międzynarodowych projektach i tworzenie wizji politycznych dla przyszłości Europy w ramach lobbyingu w Polsce i w Brukseli.

Młodzi Europejscy Federaliści są też aktywni dziennikarsko: stowarzyszenie posiada własną stronę informacyjną, Kurier Europejski.

Jesteśmy częścią organizacji obecnej w całej Europie!

Kurier Europejski

Kurier Europejski jest otwartym portalem informacyjnym opierającym się na ochotniczym udziale młodych autorek i autorów, którzy chcą podzielić się swoją analizą na wybrany temat związany z Unią Europejską, bądź szerzej rozumianą Europą.
Kurier powstał w 2017 roku i porusza temat Europy w bardzo różnych dziedzinach: polityce, instytucjach, gospodarce, społeczeństwie czy kulturze. Naszym celem jest stworzenie europejskiej opinii publicznej. Chcemy wyrobić krytyczne spojrzenie na wydarzenia w naszym kraju jako części wspólnoty europejskiej. Dlatego nie tylko zachęcamy autorów do pisania, lecz także udostępniamy artykuły naszych zaprzyjaźnionych redakcji w wersji polskiej. 
Kurier jest częścią szerszej, europejskiej sieci portali informacyjnych związanych z JEF Europe. Pierwsza wersja językowa naszego portalu powstała we Francji pod nazwą Le Taurillon w 2005 roku. Obecnie wymieniamy się artykułami z sześcioma redakcjami: Le Taurillon, The New Federalist (wesja angielska), Treffpunkteuropa (wersja niemiecka), El Europeista (wersja hiszpańska) i Eurobull (wersja włoska).